CHAMPION
冠軍

CHAN SUI KI (LA SALLE) COLLEGE 陳瑞祺(喇沙)書院
Poon Tsz Yeung 潘子洋,Ho Lok Ki 何諾祺

1ST RUNNER-UP
亞軍

CHRISTIAN ALLIANCE S C CHAN MEMORIAL COLLEGE 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學
Chan Kin Yeung 陳建洋, Yeung Sin Hang Jason 楊善行

2ND RUNNER-UP
季軍

TSEUNG KWAN O GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL 將軍澳官立中學
Chu Ka Chai 朱家齊, Yip Ching Man 葉菁文

3RD RUNNERS-UP
殿軍

HKSYC&IA WONG TAI SHAN MEMORIAL COLLEGE 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學
Wu Yurong 吳煜榮, Yu Chi Cheung 余志祥

HKUGA COLLEGE 港大同學會書院
Hilton Ken 陳明見, Cheung Brandon 張浩徽

CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL 漢基國際學校
Shin Ethan Euisang,Ma Gareth 馬灝翹

YWCA HIOE TJO YOENG COLLEGE 基督教女青年會丘佐榮中學
Ho Jacky 何景揚, Tsoi Ka Wong 蔡家煌

CHRISTIAN ALLIANCE S W CHAN MEMORIAL COLLEGE 宣道會陳朱素華紀念中學
Tang Sze On 鄧思安,Chan Ka Lok 陳家樂

MERITS
優異

  

ST JOSEPH'S COLLEGE 聖若瑟英文書院
Chan Travis Cheuk-yin 陳卓延,Tsang Chun Wai 曾俊維

RENAISSANCE COLLEGE 啓新書院
Liu Russel,Jiang Forrest Ziwei

KWOK TAK SENG CATHOLIC SECONDARY SCHOOL 天主教郭得勝中學
Fan Arthur 范旭曜,Pong Hei Chung 龐睎聰

CHAN SUI KI (LA SALLE) COLLEGE 陳瑞祺(喇沙)書院
Lai Cheuk Fai 黎焯輝,Chan Sheung Chi 陳尚志

CCC MING YIN COLLEGE 中華基督教會銘賢書院
Tsui Hoi Hin 徐凱軒, Tier Hin Ching 卓軒正

CS STYLE AWARDS
1ST PLACE

HKSYC&IA WONG TAI SHAN MEMORIAL COLLEGE 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學
So Cho Kwan 蘇楚鈞,Shum Wai Kwan 岑煒堃

2ND PLACE

SHEK LEI CATHOLIC SECONDARY SCHOOL 石籬天主教中學
Lau Wing Yin 劉詠然,Chu Ka Po 朱家寶

3RD PLACE

TSEUNG KWAN O GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL 將軍澳官立中學
Chu Ka Chai 朱家齊,Yip Ching Man 葉菁文